Crnogorski

English

Россия

;

Građevinski radovi - Završeni radovi - Niskogradnja

Hotel Zagar

06-01-2016

Zaštita temeljne jame šipovima fi 800.

Investitor: Green Club d.o.o. Tivat

Podi Herceg Novi. Sanacija klizista ,izrada armirano betonskog zida.

27-09-2015

Sanacija klizišta.

Investitor: Opština Herceg Novi

Projekat realizovan: 2015. godine

Dobrota - Sanacija klizista

26-09-2015

Sanacija klizista ,izrada armirano betonskog zida. Dobrota

Investitor: Direkcija za izgradnju i uređenje Kotora

Projekat realizovan: 2015

Herceg Novi - Portonovi

25-09-2015

Izrada armirano betonskih sipova Ø 600 mm,

LV 01,LV 02,LV 03 i LV 04 ukupno 33000 metara.

Investitor Azmont Investment d.o.o. Herceg Novi

Projekat realizovan: 2015. godine

Dub, Kotor - Sanacija klizista

27-12-2014

Sanacija klizista ,izrada armirano betonskog zida.Ukupna duzina zida 87 metara. Dub,Kotor

Investitor: Direkcija za izgradnju i uređenje Kotora

Projekat realizovan: 2014. godine

Petrovac - Riviera Crystal hotel poboljšanje tla

22-11-2014

Izrada armirano betonskih sipova Ø 600 mm,

Hotel Riviera Crystal,Petrovac.

Investitor: Euromix Montaze d.o.o

Podgorica

Projekat realizovan: 2014. godine

Kotor - Sanacija puta Jaz - Trsteno

25-10-2014

Prosirenje i sanacija puta Jaz - Trsteno. Investitor Direkcija za izgradnju i uređenje Kotora

Projekat realizovan: 2014. godine

Lamele Kotor - sanacija

23-09-2014

Sanacija klizista, ,izrada armirano betonskih sipova 800 mm,izrada nadglavne grede. Lamela L3,L4 i L5 Skaljari,Kotor.

Investitor: Premija d.o.o. Kotor

Projekat realizovan: 2014. godine

Luka Kotor- Upravna zgrada

27-12-2013

Zastita temeljne jame Larssen 604 talpe,Luka Kotor

Investitor: Erlang d.o.o. Podgorica

Projekat realizovan: 2013. godine

Kotor, Lamela L1 i L2 Skaljari

27-11-2013

Sanacija klizista,,izrada armirano betonskih sipova 800 mm,izrada nadglavne grede. Lamela L1 i L2 Skaljari,Kotor.

Invetitor: Premija d.o.o. Kotor

Projekat realizovan: 2013. godine

Dobrota- Podhodnik

27-10-2013

Izgradnja podhodnika u Dobroti , Kotor

Investitor: Direkcija za izgradnju i uređenje Kotora

Projekat realizovan: 2013

Tivat, Porto Montenegro - UP 1-06 Hotel Regent zemljani radovi

27-12-2012

Tivat, Porto Montenegro - UP 1-06 Hotel Regent zemljani radovi. Izvođenje zemljanih radova za izgradnju objekta UP 01-06.

Investitor PM Hotels Tivat

Projekat realizovan: 2012. godine

Budva - Sanacija klizišta Mogren

22-11-2012

Izrada armirano betonskih sipova Ø 800 mm,izrada armirano betonske nadglavne grede.

Investitor: Direkcija za saobracaj,

Podgorica

Projekat realizovan: 2012. godine

UP 11-12

26-10-2012

Uredjenje infrastrukture UP 1-11 i UP 1-12.

Investitor: Adriatic marinas Tivat

Projekat realizovan: 2012. godine

Porto Montenegro- Radovi na adaptaciji postojećih priključaka na Gatu 3

27-09-2012

Radovi na adaptaciji postojećih priključaka na Gatu 3

Invetitor: Adriatic Marinas Tivat

Projekat realizovan: 2012

Porto Montenegro objekat za odlaganje smeća

23-08-2012

Izgradnja objekta za odlaganje smeća u Marini.

Investitor: Adriatic Marinas Tivat

Projekat realizovan: 2012. godine

Bečići- Izrada sipova

27-06-2012

Izrada armirano betonskih sipova Ø 800 mm,Becčići

Investitor: Grupa 219 D.O.O. Podgorica

Projekat realizovan: 2012

Ugradnja bitvi

27-12-2011

Ugradnja bitvi Gat 1

Investitor: Adriatic marinas Tivat

Projekat realizovan: 2011. godine

Porto Montenegro- Izrada bloka za servisna auta

26-11-2011

Izrada bloka za servisna auta UP 1-09

Investitor: Adriatic marinas Tivat

Projekat realizovan: 2011. godine

Petrovac - Vila Oliva poboljšanje tla

12-10-2011

Izrada armirano betonskih sipova Ø 800 mm,

duzina sipa 16 m i naglavne grede.

Investitor: D.O.O. Šajo,Podgorica

Projekat realizovan: 2011. godine

Stambeni objekat

25-09-2011

Izrada armirano betonskih sipova Ø 600 mm,

duzina sipa 12 m i naglavne grede

Investitor: D.O.O. Elmos Budva

Projekat realizovan: 2011. godine

Porto Montenegro- Zemljani radovi UP 1-12

25-08-2011

Zemljani radovi UP 1-12

Investitor: Strabag D.O.O.Podgorica

Projekat realiovan: 2011. godine

Porto Montenegro- Pobijanje šipova

25-07-2011

Izrada busenih armirano-betonskih sipova

Ø 600 mm i armirano betonske nadglavne grede

Investitor: Strabag D.O.O.Podgorica

Projekat realizovan: 2011. godine

Kavac - Sanacija klizista

22-06-2011

Sanacija klizista u Kavcu.

Investitor: Direkcija za uredjenje i izgradnju Kotor

Projekat realizovan: 2011. godine

Porto Montenegro- Izrada zastitne ograde

25-05-2011

Izrada zastitne ograde

Investitor: Adriatic marinas Tivat

Projekat realizovan: 2011. godine

Kolašin - Sanacija klizišta kod Tunela 17

12-04-2011

Sanacija klizista Tunel 17.

Investitor: Direkcija za saobraćaj

Podgorica.

Projekat realizovan: 2011. godine

Sveti Stefan - Sanacija kosina

23-12-2010

Sanacija kosina na ostrvu Sveti Stefan.

Investitor: HTP Budvanska rivijera

Projekat realizovan: 2010. godine

Porto Montenegro- Zemljani radovi UP 01-10

25-11-2010

Zemljani radovi UP 01-10

Investitor: Adriatic marinas Tivat

Projekat realizovan: 2010. godine

Porto Montenegro- Zemljani radovi UP 01-07

25-10-2010

Zemljani radovi UP 01-07

Investitor: Adriatic marinas Tivat

Projekat realizovan: 2010. godine

Kotor- Atmosverska kanalizacija

25-12-2009

Atmosverska kanalizacija Dobrota,

Kotor

Investitor: Direkcija za uređenje i izgradnju Kotor - Kotor

Projekat realizovan: 2009. godine

Poslovni centar Nivel

25-11-2009

Šipovi 800mm, Budva

Investitor: Nivel D.O.O Podgorica

Projekat realizovan: 2009. godine

Kamenari prilazni put

26-09-2009

Izgradnja trece trake magistralnog

puta Tivat- Herceg Novi trajektno

pristanište "Kamenari".

Investitor: Direkcija za saobraćaj

Podgorica

Projekat realizovan: 2009. godine

Herceg Novi - Poda, sanacija klizišta

25-09-2009

Sanacija klizišta "Poda"

Herceg Novi

Šipovi Ø800mm

Podi Herceg Novi. Investitor Opstina Herceg Novi

Projekat realizovan: 2009. godine

Kotor- Uredjenje terena

23-08-2009

Uređenje terena oko upravne zgrade carinarnice Kotor

Investitor: Direkcija javnih radova Podgorica

Projekat realizovan: 2009. godine

Izgradnja montažnog objekta

23-07-2009

Izgradnja montažnog objekta za smještaj radnika

Investitor: Javno komunalno preduzeće Kotor

Projekat realizovan: 2009. godine

Praskvica - Sanacija kosine

22-12-2008

Sanacija magistralnog puta Budva-Petrovac

Klizište Praskvica 1 i Klizište Praskvica 2

Šipovi Ø800mm/

Investitor: Direkcija za saobraćaj

Podgorica

Projekat realizovan: 2008. godine

Lepetane proširenje puta

23-11-2008

Izgradnja treće trake i rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Herceg Novi - Tivat na dijelu trajektnog pristaništa Lepetani.

Investitor: Direkcija za saobraćaj

Podgorica

Projekat realizovan: 2008. godine

Kufin, radovi na proširenju puta

22-10-2008

Izgradnja dijela treće trake i rekonstrukcija magistralnog puta Budva-Bar na lokalitetu Kufin.

Investitor: Direkcija za saobraćaj

Podgorica

Projekat realizovan: 2008. godine

Tunel Vrmac - Rekonstrukcija

22-09-2008

Rekonstrukcija tunela Vrmac.

Investitor: Direkcija za saobraćaj

Podgorica

Projekat realizovan: 2008. godine

Kotor, Privredna zona - Priprema terena za halu Kips-a

22-12-2007

Izvođenje radova na skidanju humusa i otpadnog materijala, izrada posteljice i izradi tamponskog sloja na objektu skladišno - proizvodna hala Kips-a na urbanističkoj parceli 14a Privredna zona Kotor.

Investitor: KIPS - Podgorica

Projekat realizovan: 2007. godine

Herceg Novi- Rekonstrukcija parka

23-11-2007

Rekonstrukcija gradskog parka u Herceg Novom

Investitor: Agencija za izgradnju i razvoj

Herceg Novi d.o.o.

Projekat Realizovan: 2007. godine

Putni pravac Jugodrvo - Bigovo

23-10-2007

Rekonstrukcija puta

Jugodrvo-Bigovo dužine 2.600m.

Investitor: Direkcija za uređenje i izgradnju Kotor - Kotor

Projekat realizovan: 2007. godine

Rafailovići - Treća traka

22-12-2006

Izgradnja treće trake Budva - Bar dionica Rafailovići.

Investitor: Evropska agencija za

rekonstrukciju Podgorica

Projekat realizovan: 2006. godine

Petrovac treća traka

23-11-2006

Izgradnja treće trake Budva - Bar dionica Petrovac.

Investitor: Evropska agencija za

rekonstrukciju Podgorica

Projekat realizovan: 2006. godine

Rafailovići - Trg

22-10-2006

Uređenje trga u Rafailovićima.

Investitor: JP Morsko Dobro Budva

Projekat realizovan: 2006. godine

Budva- Izgradnja ulice

23-09-2006

Izgradnja ulice u naselju Rozino - Budva

dužine 200m

Investitor: Opština Budva

Projekat realizovan: 2006

Tivat- Uredjenje obale

23-08-2006

Uredjenje satalista u priobalnom dijelu Tivat

Investitor: JP Morsko Dobro Budva

Projekat realizovan: 2006. godine

Kotor- Sanacija klizišta

23-11-2005

Sanacija klizišta Troica i Troica II na magistralnom putu Kotor-Budva dužine 146m

Investitor: Ministarstvo pomorstva i saobraćaja

Projekat realizovan: 2005. godine

Most na Škurdi

23-12-2003

Izgradnja mosta na rijeci Škurda u Kotoru dužine 30m.

Investitor: ICMA Montenegro

(donator - USAID)

Projekat realizovan: 2003. godine

Granični prelazi

23-11-2003

Izgadnja 9 graničnih prelaza sa kompletnom infrastrukturom u Crnoj Gori

Investitor: CHF

Projekat realiovan: 2003. godine

Kotor - Rekonstrukcija ulice

22-10-2003

Rekonstrukcija ulice u Kotoru dužine 750 m.

Investitor: ICMA Montenegro

(donator - USAID)

Projekat realizovan: 2003. godine

Gradski park Tivat

23-11-2002

Rekonstrukcija velikog gradskog parka (staze od prirodnog kamena) površine 20.000 m2/

Investitor: ICMA Montenegro

(donator - USAID)

Projekat realizovan: 2002. godine

Tivat- Gradski parking

23-01-2002

Izgradnja dijela ulice dužine 430 m sa 200 parking mjesta u Tivtu

Investitor: ICMA Montenegro

(donator - USAID)

Projekat realizovan: 2002. godine

Kavač- Rekonstrukcija puta

23-02-2001

Rekonstrukcija lokalnog puta u Kavču dužine 1.200m

Investitor: Direkcija za uređenje i izgradnju Kotor - Kotor

Projekat realizovan: 2001. godine

Radanovići- Rekonstrukcija puta

23-01-2001

Rekonstrukcija ulice u Radanovićima dužine 800m

Investitor: Direkcija za uređenje i izgradnju Kotor - Kotor

Projekat realizovan: 2001

Kotor-Risan - Rekonstrukcija puta

23-11-2000

Rekonstrukcija raskrsnice na magistralnom putu Kotor-Risan

Investitor: Direkcija za uređenje i izgradnju Kotor - Kotor

Projekat realizovan: 2000. godine

Kotor-Risan - Sanacija klizišta i izgradnja saobraćajnice

23-01-2000

Sanacija klizišta na magistralnom putu Kotor- Risan, dužine 4.700 m3 sa izgradnjom nove sabraćajnice na tom dijelu dužine 250 m

Investitor: Direkcija za uređenje i izgradnju Kotor - Kotor

Projekat realizovan: 2000. godine

Risan- Petrolejska instalacija

23-11-1999

Izgradnja i rekonstrukcija objekata i infrastruktura na instalaciji petroleja u Risnu

Investitor: AD Jugopetrol Kotor

Projekat realizovan: 1999. godine

Tivat- Petrolejska instalacija

23-11-1998

Izgradnja i rekonstrukcija objekata i infrastruktura na instalaciji petroleja - avio servis Tivat

Investitor: AD Jugopetrol Kotor

Projekat realizovan: 1998. godine

Bar- Petrolejska instalacija

23-11-1997

Izgradnja i rekonstrukcija objekata i infrastruktura na instalaciji petroleja u Baru

Investitor: AD Jugopetrol Kotor

Projekat realizovan: 1997. godine

Copyright © YUBRIV | Kotor | Montenegro. All rights reserved.