Crnogorski

English

Россия

;

Građevinski radovi - Završeni radovi - Visokogradnja

Dobrota - Turisticko naselje T2

03-07-2017

Turisticko naselje T2, Dobrota, Kotor

Dobrota - Hotel Forza

28-06-2017

Hotel Forza, Dobrota, Kotor

Bijela - Hotel Bijela

15-05-2016

Hotel Bijela, Bijela

Budva - Hotel Kondo

26-03-2016

Hotel Kondo, Budva

Lamele L3,L4 i L5

20-11-2015

Izgradnja armirano betonske konstrukcije,lamela L3,L4 i L5 ,Skaljari,Kotor.

Investitor: Premija d.o.o. Kotor

Projekat realizovan: 2014. godine

Tivat, Porto Montenegro - UP 1-06 Hotel Regent

26-11-2014

Glavni izvodjac,zanatski radovi, UP 1-06 Hotel Regent,27 000 m2.

Investitor: PM Hotels d.o.o. Tivat

Projekat realizovan: 2014. godine

Budva - Hotel Budva

25-11-2014

Budva - Hotel Budva, Rusenje,rekonstrukcija i izgradnja. Investitor Uniprom Nikšić

Projekat realizovan: 2014. godine

Porto Montenegro- Izgradnja armirano betonske konstrukcije UP 1-06 Hotel Regent

27-11-2013

Izgradnja armirano betonske konstrukcije UP 1-06 Hotel Regent,27 000 m2

Investitor: PM Hotels d.o.o.Tivat

Projekat realizovan: 2013. godine

Tivat, Porto Montenegro - UP 1-06 Hotel Regent podrum

25-12-2011

Tivat, Porto Montenegro - UP 1-06 Hotel Regent.

Izgradnja podrumskog prostora UP 1-06, armirano betonske konstrukcije. Investitor PM Hotels Tivat.

Projekat realizovan: 2011. godine

Igalo - Stambeni objekat Sunčani brijeg

23-01-2011

Izgradnja stambenog

objekta površine 2.144,22 m²

Sunčani brijeg Igalo.

Investitor: YU BRIV Kotor

Projekat realizovan: 2011. godine

Porto Montenegro- Rusenje Gat-a 3,4 i operativne obale

23-11-2010

Rusenje Gat-a 3,4 i operativne obale

Investitor: Adriatic marinas Tivat

Projekat realizovan: 2010. godine

Tivat, Porto Montenegro - UP 1-08 Zemljani i betonski radovi na objektu Teuta

12-10-2009

Izvođenje zemljanih i armirano betonskih radova za izgradnju objekta UP 01-08

Porto Montenegro Tivat.

Investitor: Štrabag d.o.o Sarajevo

Projekat realizovan: 2009. godine

Porto Montenegro- Rusenje temelja

23-12-2008

Rusenje temelja

Investitor: Adriatic marinas Tivat

Projekat realizovan: 2008. godine

Pilana rekonstrukcija

23-11-2008

Rekonstrukcija objekta "Pilana".

Investitor: Adriatic marinas Tivat

Projekat realizovan: 2008. godine

Tivat, Porto Montenegro - Rušenje Arsenala

22-10-2008

Rusenje objekata bivseg Arsenala,Tivat.

Investitor: Adriatic marinas Tivat

Projekat realizovan: 2008. godine

Javni parking Budva

23-09-2008

Izgradnja javnog parkinga,spratne garaze P+5,Rafailoviči,Budva.

Investitor: Opština Budva

Projekat realizovan: 2008. godine

Ulcinj - Hoteli

23-11-2007

Rušenje građevinskih objekata hotelskih vila, vila "Titograd", "Beograd", "Opatija", hotel "Mediteran".

Investitior: Opština Ulcinj

Projekat realizovan: 2007. godine

hlg

26-12-2005

Izgradnja poslovnog objekta HLG.

Investitor: HLG D.O.O. Budva

Projekat realizovan: 2005. godine

Apartmani BRIV

12-11-2005

Izgradnja objekta sa lux aprtmanima spratnosti S+P+2+Pk , Obala Đurašević Tivat. Objekat sadrži 27 luksuznih apartmana površine od 30 do 60m2 ukupne površine 1400m2.

Investitor: YU BRIV Kotor.

Projekat realizovan: 2005. godine

Dobrota - Poslovno - stambeni objekat

23-11-2004

Izgradnja poslovno stambene zgrade Po+S+P+2 na urbanističkoj parceli P-8 K.O Dobrota u kojoj je smješteno: 10 garaža ukupne površine 180m2, 2 poslovna prostora ukupne površine 43m2 i 11 stanova ukupne površine cca1000m2

Investitor: YU BRIV Kotor

Projekat realizovan: 2004. godine

Radanovići TC Castello

23-12-2003

Izgradnja poslovnog objekta - TC "Castello" Radanovići P+1 ukupne površine 1.200m2 sa uređenjem platoa površine 3000m2.

Investitor: D.O.O. "Knežević" Tivat

Projekat realizovan: 2003. godine

Kotor- Poslovno - stambeni objekat

23-10-2003

Sanacija zgrade 455 u Starom gradu P+2+Pk

Investitor: Opština Kotor

Projekat realizovan: 2003. godine

Poslovno stambeni objekat

22-10-2003

Izgradnja poslovno stambene zgrade Po+S+P+3 na urbanističkoj parceli P15 koju čini katastarska parcela 2132/2 K.O. Dobrota u kojoj je smješteno: 5 garaža ukupne površine 83m2; 3 poslovna prostora ukupne površine 143m2 i 24 stana ukupne površine 1.256m2.

Investitor: YU BRIV Kotor

Projekat realizovan: 2003. godine

Dobrota- Stambeni objekat

23-11-2002

Sanacija palate Kamenarović u Dobroti P+2+Pk površine 650m2

Investitor: Opština Kotor

Projekat realizovan: 2002. godine

Tivat- Rezervoar za gorivo

23-11-2001

Radovi na rezervoaru goriva R11 avio servisa u Tivtu zapremine 1860m2

Investitor: AD "Jugopetrol"

Kotor

Projekat realizovan: 2001. godine

Luštica- Mareograf

23-11-2000

Izgradnja mareografa u uvali Dobra luka na poluostrvu Luštica

Investitor: Hidrografski institut ratne mornarice

Projekat realizovan: 2000. godine

Dobrota - Stambeni objekat

23-01-2000

Objekat "A i B" S+P+2 na urbanističkoj parceli P17, koju čini kat.parcela 1930 K.O. Dobrota površine 680 m2.

Investitor: YU BRIV Kotor

Projekat realizovan: 2000. godine

Risan-Benzinska stanica

23-11-1999

Radovi na benzinskoj stanici u Risnu

Investitor:AD "Jugopetrol"

Kotor

Projekat realozovan: 1999. godine

Poslovno stambena zgrada

23-02-1999

Izgradnja poslovno stambene zgrade S+P+2+Pk na urbanističkoj parceli P17, koju čini kat.parcela 1930 K.O. Dobrota u kojoj je smjesteno 5 garaža ukupne površine 75.50m2; 4 poslovna prostora ukupne površine 351,1m2; 27 stanova ukupne površine 1.503,5m2

Investitor: YU BRIV Kotor

Projekat realizovan: 1999. godine

Bar-Separator

23-01-1998

Izgradnja uređaja za separaciju

ulja u Luci Bar.

Investitor:AD "Jugopetrol"

Bar

Projekat realozovan: 1998. godine

Copyright © YUBRIV | Kotor | Montenegro. All rights reserved.