Crnogorski

English

Россия


Građevinski radovi - Radovi u toku

Sanacija klizista Debeli Brijeg Herceg Novi

14-01-2016

Sanacija klizišta ,izrada armirano betonskog zida Debeli Brijeg Herceg Novi.

Investitor: Direkcija za saobracaj

Copyright © YUBRIV | Kotor | Montenegro. All rights reserved.