Crnogorski

English

Россия

Radovi u toku

Sanacija klizista Debeli Brijeg Herceg Novi

14-01-2016

Sanacija klizišta ,izrada armirano betonskog zida Debeli Brijeg Herceg Novi.

Investitor: Direkcija za saobracaj

La Perla

13-01-2016

Grubi Građevinski radovi

Investitor: Minicom trade d.o.o. Podgorica

Turisticko naselje T 2 Dobrota

12-01-2016

Izrada gradjevinskih i gradjevinsko zanatskih radova.

Investitor: Serzman Incorporated d.o.o.

Kotor

Konvertorska stanica Kotor Izrada gradjevinskih i gradjevinsko zanatskih radova

11-01-2016

Izrada gradjevinskih i gradjevinsko zanatskih radova.

Investitor: Toshiba T&D Europe

Završeni radovi - Visokogradnja

Dobrota - Turisticko naselje T2

03-07-2017

Turisticko naselje T2, Dobrota, Kotor

Dobrota - Hotel Forza

28-06-2017

Hotel Forza, Dobrota, Kotor

Bijela - Hotel Bijela

15-05-2016

Hotel Bijela, Bijela

Budva - Hotel Kondo

26-03-2016

Hotel Kondo, Budva

Završeni radovi - Niskogradnja

Hotel Zagar

06-01-2016

Zaštita temeljne jame šipovima fi 800.

Investitor: Green Club d.o.o. Tivat

Podi Herceg Novi. Sanacija klizista ,izrada armirano betonskog zida.

27-09-2015

Sanacija klizišta.

Investitor: Opština Herceg Novi

Projekat realizovan: 2015. godine

Dobrota - Sanacija klizista

26-09-2015

Sanacija klizista ,izrada armirano betonskog zida. Dobrota

Investitor: Direkcija za izgradnju i uređenje Kotora

Projekat realizovan: 2015

Herceg Novi - Portonovi

25-09-2015

Izrada armirano betonskih sipova Ø 600 mm,

LV 01,LV 02,LV 03 i LV 04 ukupno 33000 metara.

Investitor Azmont Investment d.o.o. Herceg Novi

Projekat realizovan: 2015. godine

Završeni radovi - Hidrogradnja

Rusenje i izgradnja Bazena Lido Mar,Porto Montenegro

10-01-2016

Rusenje bazena (faza 2) i izgradnja, Lido Mar,Porto Montenegro

Investitor: Lido Mar d.o.o. Tivat

Porto Montenegro, Projektovanje i izvođenje Marina Faza 2

06-01-2016

Projektovanje i izvođenje Marina Faza 2

Investitor: Adriatic Marinas d.o.o. Tivat

Tivat, Porto Montenegro - Lido Mar rušenje

25-10-2015

Rusenje bazena (faza 1), Lido Mar, Porto Montenegro.

Investitor: Lido Mar d.o.o. Tivat

Projekat realizovan: 2015. godine

Tivat, Hotel Olive- Zaštita temeljne jame

24-10-2015

Zastita temeljne jame,hotel Olive Tivat

Investitor: Olive Invest d.o.o. Tivat

Projekat realizovan: 2015. godine

Budući poslovi

Copyright © YUBRIV | Kotor | Montenegro. All rights reserved.